Riskutbildning 1

Din Trafikskola Ystad hjul under färd

"Riskettan"

Riskutbildning del 1 är riskutbildningens nya del. Den omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Riskutbildning 2 är halkutbildningen, som vi gör på Sturups raceway.

RISKUTBILDNINGENS UPPLÄGG

Del 1 ger dig kunskap pch insikt i hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen få du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

giltighetstid

Hur länge är den nya, tvådelade riskutbildningen giltig? En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, men upphör att gälla samma dag som körkort utfärdas. Den som har fått sitt körkort återkallat och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov ska även genomföra hela riskutbildningen.

EFTER RISKUTBILDNINGEN

Vi rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i Trafikverkets kursplan. När riskutbildningen är giltig och registrerad får du genomföra kunskapsprov och körprov på Trafikverket. inspektören på att du är godkänd efter provet. Tänk på att du får betala in en ny avgift om du blir underkänd så kom väl förberedd till provet. Vid för många omprov så växer din kötid och det finns risk att ditt körprov då går ut eftersom du bara har 2 månader på dig att klara ditt teoriprov vid godkänt körprov.