Förarprov

Din Trafikskola Ystad lycklig elev

Sammanhållet förarprov för behörighet B

Det är en frihet att ha ett körkort. Det ger dig ökade förutsättningar till ett jobb och skapar dessutom en känsla av frihet. Men det ställs en del krav på dig som vill ha ett körkort. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

FÖRARPROVET

Kunskapsprovet (teoriprovet) och körprovet för personbil är ett sammanhållet förarprov. Du gör först teoriprovet veckan därefter gör du förarprovet. Vi på trafikskolan bokar båda proven vid ett och samma tillfälle när du anses färdig, därför är det mycket viktigt att du pluggar teorin parallellt med körningen. Tänk på att du måste vara godkänd i kunskapsprovet annars får du inte göra förarprovet.

FOTOGRAFERING

 När du genomför ditt första kunskapsprov på Trafikverket så skall du fotograferas och detta skall göras innan provet. Fotografiet och din namnteckning sparas i Trafikverkets dator för att användas när ditt körkort ska tillverkas.

KUNSKAPSPROVET

 Kunskapsprovet innehåller 70 frågor varav 5 är utvärderingsfrågor som inte är poänggivande. För att få ett godkänt måste du ha svarat rätt på minst 52 av de 65 poänggivande frågorna. Provtiden är 50 minuter.

Du får ett skriftligt beslut av inspektören på att du är godkänd efter provet. Tänk på att du får betala in en ny avgift om du blir underkänd så kom väl förberedd till provet. Vid för många omprov så växer din kötid och det finns risk att ditt körprov då går ut eftersom du bara har 2 månader på dig att klara ditt teoriprov vid godkänt körprov.

Det är en frihet att ha körkort!

Det praktiska förarprovet

Innan provet kör vi en 40 minuters uppvärmningslektion, därefter kör vi till Trafikverkets parkeringsplats. När inspektören möter dig för första gången gör han/hon en legitimationskontroll vilket du INTE får glömma att ta med dig. Själva körprovet inleds med att du får göra en säkerhetskontroll. Därefter påbörjas körningen i tätort och landsvägsmiljö och provet pågår i minst 25 minuter.

Under provet kommer trafikinspektören att ge tydliga anvisningar i god tid om vart du ska köra. Har du inte förstått inspektörens anvisningar får du naturligtvis fråga honom/henne du får däremot aldrig fråga om hjälp om hur du ska utföra de olika momenten. En uppkörning är en självständig körning. Provet innehåller minst två moment av manövrering, varav ett är backning. Om det uppstår en trafikfarlig situation under provet kommer inspektören att ingripa.

HELHETSBEDÖMNING

Trafikinspektören kommer att göra en helhetsbedömning av din körning. Han eller hon utgår då från de fyra kompetensområden som är följande:

  • Fordonskännedom och manövrering
  • Miljö och sparsam körning
  • Trafikregler och tillämpning
  • Trafiksäkerhet och beteende

Om trafikinspektören har beslutat att körprovet inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Trafikinspektören förklara muntligt varför din körning inte har godkänts och berättar inom vilka kompetensområden det finns brister. När du blir godkänd berättar inspektören direkt efter provet och är då teoriprovet också godkänt får du lov att själv börja köra direkt efter provet, dock bara inom Sveriges gränser tills du har fått ditt riktiga körkort under tiden måste du ha din legitimation med dig.

OBS! Trafikinspektören får inte lov att lura dig under provet t.e.x. att lura in dig på gator där man inte får köra!

Din Trafikskola Ystad hastighetsmätare