Läs- och skrivsvårigheter

Din Trafikskola Ystad skiver lektion

Vi erbjuder extra hjälp

Om du tycker teorin är svår och behöver extra hjälp så har vi läromedel som kan hjälpa dig. De läromedel vi kan erbjuda dig är följande:

KÖRKORTSBOKEN MED LJUD

Körkortsboken med ljud inläst i Daisy-format. Tanken är att man ska lyssna på ljudet och följa med i boken. För att göra det enklare så är boken inläst med en kvinnlig röst som läser de sammanfattande vänstersidorna och en manlig röst som läser de mer fördjupande högersidorna. På skivan med ljudet finns också ett läsprogram som gör det enklare att hitta rätt text i ljudboken.

LÄTTLÄSTA KÖRKORTSBOKEN MED LJUD

Lättlästa körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan att faktainnehållet urholkas för mycket. Boken kan naturligtvis läsas av alla men den vänder sig framförallt till den som har inlärningssvårigheter samt till den som av olika anledningar har språksvårigheter.

LÄTTLÄSTA TEORIHÄFTET

Det lättlästa teorihäftet hör ihop med den lättlästa körkortsboken. Här finns några frågor och arbetsuppgifter som är knutna till de olika avsnitten i läroboken. Vid varje avsnitt i teorihäftet får man veta vilka sidor i läroboken man bör läsa och vid varje fråga och arbetsuppgift finns en hänvisning till den sida där man kan hitta rätt svar.

Vid kunskapsprovet kan Trafikverket erbjuda dig en förlängd teoritid eller att du får ett muntligt prov, ljudstöd finns. Det krävs dock ett intyg eller en diagnos på att du har läs och skrivsvårigheter för att få förlängd teoritid eller ett muntligt prov.